Központi Szállashely Felügyeleti Szolgálat

Rövid tartalom:

Háttér

A Felelős Szálláskiadók Szövetségének (FSZKSZ www.fszksz.hu) több tagja is évek óta
központi ügyeleti rendszerben látja el az általuk üzemeltett szálláshelyek felügyeletét. Ez
nem csak egy valóban éjjel-nappal, mindenki számára elérhető telefonos ügyeletet jelent,
hanem 2018 óta ez kiegészült egy helyszíni kiszálló egységgel is. Sőt a proaktív megelőzés
jegyében egy járőrszolgálattal is, amely elsősorban azokra a lakásokra fókuszál, amelyek pl.
méretük miatt különösen problémát jelenthetnek a bérbeadó és a társasház számára vagy
ahol felmerültek problémák több alkalommal. 2019 óta pedig szintén a proaktivítás jegyében
különféle technikai eszközök is használatba kerültek bizonyos lakásokban, mint amilyen a
zajszintmérő rendszer, amely emberi jelzés nélkül is tud jelezni, akkor, ha egy lakásban a
közösséget potenciálisan zavaró tevékenység, például bulizás folyik.
Sok éves tapasztalat alapján jelenthetjük ki tehát, hogy ez a felügyeleti szolgálat egy jól
működő rendszer, amely nagyon hatékonyan tud a lakók nyugalmát zavaró tevékenységre
reagálni, sőt a legtöbb esetben azokat meg is tudja előzni. Ez a trend jól nyomon követhető a
rendőrségi vagy önkormányzati feljelentések minimálisra csökkenésében is ezeknél a
legálisan üzemeltett és figyelő szolgálattal ellátott szállásoknál.

Ajánlat

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy egy hasonló, nagyobb léptékű központi rendszer, mely
a budapesti piacon üzemelő lakások nagy részét lefedné, hatékony megoldást jelentene egy
adott kerület vagy akár Budapest teljes egészében – kiterjedtségtől függően- a lakókat
zavaró tevékenységek szinte teljes visszaszorítására. Egyben pedig hatékony eszköz lehetne
az illegális szálláskiadók elleni küzdelemben és a piac fehérítésében. Az FSZKSZ felajánlja
aktív közreműködését és sok évnyi szakmai tapasztalatát egy Központi Szálláshely Felügyeleti
Szolgálat (KSZFSZ) felállításához, amely lehetőség szerint minden érintett budapesti kerületet
lefedné, de kezdetben akár egy kerületben is elindítható és később kiterjeszthető.

A Központi Szálláshely Felügyeleti Szolgálat felépítése

 • Diszpécser szolgálat:
  Egy központi irodában elhelyezett telefonos ügyelet, amely a nap 24 órájában
  elérhető egy olyan telefonszámon, amely a társasházakban jól látható helyen van
  feltüntetve a szálláshely közelében vagy akár egy központi helyen is (pl. a faliújság) a
  házban. Önkormányzati vagy azzal együttműködő szolgálat esetén javasolt, hogy az
  önkormányzat a honlapján feltüntesse ezeket a számokat vagy akár levélben és
  egyéb kommunikációs csatornákon eljuttassa ezt a számot a lakók számára. A vonal
  rögzített lenne, de a diszpécser külön is naplózza a beérkezett megkereséseket.
  Szükség esetén pedig intézkedik is: telefonon megpróbálja elérni a szálláshely
  tulajdonosát (itt opcionálisan lehetőséget lehet biztosítani arra, hogy a tulajdonos
  másvalakinek pl. üzemeltető cégnek az elérhetőségét adja meg) illetve a megvalósítás
  pontos módjától függően (lsd. alább) felveszi a kapcsolatot a járőrszolgálattal vagy az
  ügyeleti szolgálattal együttműködő rendvédelmi szolgálattal. Adott esetben és
  szükség esetén a rendőrséget is értesíti, bár ezelőtt mindenképp szerencsés ha a
  helyszíni tájékozódásra is van lehetőség a felesleges rendőri kiszállás és intézkedés
  megelőzése miatt (pl. téves lakásadatok, nem teljesen indokolt esetek vagy akár
  szándékos félrevezetés). Indokolt esetben a panasz az önkormányzathoz is
  továbbításra kerül, amely saját hatáskörben dönthet további intézkedésekről, pl. ha
  egy szálláshelyen a problémák folyamatosak. Az ügyeleti szolgálat minden esetben
  értesíti az önkormányzatot ha a bejelentés alapján egy illegálisan üzemelő
  szálláshelyre bukkan.

 • Kiszállási egység/járőrszolgálat:
  Fontos lenne, hogy az ügyeleti szolgálat része egy olyan kiszállási egység, amely a
  felmerülő problémákat gyorsan és hatékonyan tudja kezelni, így a lakosságot zavaró
  tevékenység gyorsan megszüntethető. A helyszíni kiszállás pedig arra is tud szolgálni,
  hogy a rendzavarásról-problémáról minél pontosabb és objektívebb képet lehessen
  alkotni és az eseményeket visszakövethetően a helyszínen képpel és hanggal
  rögzíteni. Ez lehetne az alapja a valóban problémás szálláshelyek feltárásának és a
  tulajdonosokkal szembeni eljárásnak. Proaktív jelleggel a kiszállási egység járőrözési
  szolgálatot is elláthat, elsősorban azokra a házakra/lakásokra koncentrálva, ahol a
  problémák ismétlődőek. Emellett segítheti az önkormányzatok és hatóságok
  munkáját az illegálisan üzemelő szálláshelyek feltárásában.

 • Technikai megoldások és támogatás:
  Mindenképp javasolt, hogy a felügyeleti szolgáltatás különféle technikai eszközöket is
  alkalmazzon, amelyek egyszerűsítik, illetve még hatékonyabbá teszik a szolgáltatást
  vagy éppen javítják annak dokumentálási képességeit. Az egyik legjobban
  használható eszköz az úgynevezett zajfigyelő rendszerek alkalmazása, amelyekből ma
  már modern, jól működő megoldások léteznek – megfizethető áron. Ezek olyan a
  lakáson belül vagy akár a folyosón elhelyezhető kisméretű szenzorok, amely a hangot
  nem rögzítik viszont azonnal jeleznek, ha a zaj mértéke meghaladja azt a szintet,
  amely a lakóközösség számára zavaró lehet. Ezek a készülékek internetre
  csatlakozottak és központi rendszerbe is lehet őket kötni. Így azonnal tudnak jelezni a
  felügyeleti szolgálatnak, sőt a beérkező jelzéseket automatikusan naplózni is tudják.
  Így lehetőséget biztosítanak a gyors közbeavatkozásra anélkül, hogy a szomszédok
  vagy a társasház részéről bejelentésre lenne szükség. Emellett pedig egy objektív, jól
  visszakövethető rendszert biztosítanak arra is, hogy a problémás lakásokat és a
  problémák gyakoriságát követni lehessen. Bár egy rövid távon kiadott lakás más
  módon is tud problémát okozni, amire a szolgálatnak reagálni kell (pl. szemetelés),
  alapvetően a leginkább zavaró tényező, ami előfordulhat az mégiscsak a
  hangoskodás. Ezt a rendszer kiválóan tudja szűrni és jelezni és akár egy engedély
  visszavonási eljárásra is megfelelő alapot biztosíthat. Sok olyan rendszer van, amely
  nem csak zajt, hanem szénmonoxidot és füstöt is tud jelezni. Ezekkel a felügyeleti
  rendszer szintén tudna foglalkozni így egy ilyen rendszer kiépítésének élet és
  vagyonvédelmi funkciói is lehetnek az esetleges mérgezések vagy tűz megelőzésénél.
  Emellett a jelzőrendszer mellett a felügyeleti rendszert a minél hatékonyabb és
  kiterjedtebb működése miatt érdemes felszerelni a hívások rögzítését és elektronikus
  naplózását lehetővé tevő informatikai rendszerrel. De indokolt lehet egy rádiós
  diszpécser szolgálat kiépítése is, amely a helyszíni egységekkel való minél jobb
  kommunikációt segíti vagy egy olyan nyomkövető rendszer alkalmazása, amely a
  mozgásukat követi és rögzíti.

 • Adatbázis szükségletek:
  A megfelelő hatékonyságú működéshez, az illegális szálláshelyek szűréséhez és az
  ellenük való fellépéshez mindenképp szükséges az önkormányzatoknál hivatalosan
  bejelentett szálláshelyeknek a listája. Ez jelenleg is publikus, így ennek nem nagyon
  lehet akadálya. Egy minőségben következő szintet jelentő működést tenne lehetővé
  ha az egyes szálláshelyek aktuális vendégadatai és a lakásban tartózkodók
  elérhetősége is az ügyeleti szolgálat rendelkezésére állna. Ez lehetővé tenné a
  vendégekkel való közvetlen telefonos kapcsolatfelvételt és intézkedést. Ez a lépés a
  bevezetőben említett üzemeltető cégek tapasztalatai alapján az esetek nagy
  részében elegendő ahhoz, hogy a vendég a közösséget zavaró magatartásával
  felhagyjon. Az intézkedés rendkívül gyors és utána nem szükséges további helyszíni
  kiszállás. Ez a vendégadatbázis vagy a hamarosan induló központi adatrögzítő

rendszer használatával lenne lehetséges vagy úgy, hogy a szálláshelykiadók
csatlakoztatják a központi ügyeleti rendszerre a saját szálláshelykezelő szoftverüket
vagy az airbnb, booking.com stb. szálláshely közvetítő portálok adatait továbbítják a
rendszerbe.

Megvalósítási opciók


A FSZKSZ egy együttműködési szerződés aláírása illetve rendelet általi minősítés esetén
vállalni tudja azt, hogy a már most működő tapasztalatára és gyakorlatára építve az KSZFSZ
részeként a telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségét kiterjeszti az adott kerület összes
szállásadójára, illetve azokra a társasházakra és lakóikra ahol ezek a szálláshelyek találhatók.
Ugyanakkor ez csak korlátozottan tudná ellátni a funkcióját és a kellő hatékonyság
érdekében szükséges lenne az összes többi elem megvalósítása is, úgymint a rögzítő, naplózó
rendszerek felállítása és az adatbázisok integrálása. Illetve legalább ennyire fontosan egy
olyan kiszállási egység és járőrszolgálat felállítása, amely gyorsan és hatékonyan tud a
helyszínen intézkedni a problémák elhárítására és kivizsgálására. Opcionális de fontos lenne
egy rádiós diszpécserszolgálat vagy akár egy követési rendszer felállítása is. Ezeknek a
költsége már meghaladja azt, amit az FSZKSZ saját maga invesztálni tud ebbe a
szolgáltatásba. Ezeknek a megvalósítására két opciót dolgoztunk ki. A második inkább csak
egy pótmegoldás arra az esetre, ha az első opció megvalósítási jogszabályi nehézségekbe
ütközne:

 1. Minden egyéb szálláshely üzemeltetőnek, legyen az magán vagy jogi személy előre
  meghatározott szabályok szerint kötelező jelleggel, működési feltételként egy havi
  díjat kellene fizetnie amellyel hozzájárul a KSZFSZ működtetéséhez. A díj a szálláshely
  befogadó képessége alapján kerülne kezdetben meghatározásra, de utána a
  biztosítóknál alkalmazott gyakorlatnak megfelelően változhatna dinamikusan
  aszerint, hogy az adott szálláshelyen milyen gyakoriságú a problémák előfordulása.
  Az egy eldöntendő kérdés, hogy az illegális szálláshelyek elleni eljárások intézkedések
  költsége be legyen e építve a legálisan üzemelő szálláshelyek által fizetett díjba vagy
  ezeknek az intézkedéseknek a költségét az önkormányzat fizesse és azt a bírságokból
  fedezze. Emellett minden szálláshelykiadót kötelezni lehetne a fent leírt hangjelző
  készülék beépítésére is, amely egy nem túl nagy egyszeri költséget jelent.
 2. Az FSZKSZ a telefonos ügyelet a fentiek értelmében megvalósítaná, de technikai
  rendszerek megvalósításának egyszeri költségét az önkormányzat fedezné.
  Hasonlóképpen a kiszállási illetve járőr egység felállítását is. Ez adott esetben lehet a
  polgárőrség vagy más rendészet is vagy külön erre dedikált szolgálat.
  Opcionálisan és valószínűleg a legkevésbé optimálisan illetve az eleve forráshiánnyal
  küszködő önkormányzatoknak legmegterhelőbben az KSZFSZ létrejöhet kizárólag az
  önkormányzat által is és az üzemeltetést is az önkormányzat végezné. Ebben az esetben
  Szövetségünk a know-how és a gyakorlati tapasztalatait tudná átadni és tanácsadóként részt
  venni a kiépítésben.

Nyilvánvaló, hogy az ideális megoldást a 1-es opció jelentené a megfelelő jogszabályi és
rendeleti háttér megteremtésével. Szövetségünk a fentiek szerint elkötelezett a KSZFSZ
megvalósítása iránt, amely hatékonyan tudna gyógyírt jelenteni minden lakossági panaszra,
sőt azok szinte teljes megelőzésére is módot adna. Egyben példával szolgálhat minden
önkormányzat vagy a kormányzat számára is – sőt akár nemzetközileg is- egy komplex
probléma konstruktív és minden érdeket figyelembe vevő megoldására.
Jelen anyagunk nyilván csak egy első lépés. Várjuk az Önkormányzat válaszát annak
érdekében, hogy a további gyakorlati megvalósításról tárgyalni tudjuk, azokra részletes
megvalósítási terveket tudjunk kidolgozni majd minél előbb megvalósítani ezeket.


2021.04.13


Felelős Szálláskiadók Szövetsége

Rege Mihály elnök és Balogh György, Somló Iván, Hangodi Henrik, Ribarics Ádám elnökségi
tagok

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Vélemény, hozzászólás?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

Bejegyzés megosztása

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Legfrissebb

Ajánlott